ספרי מתח

איך אפשר שלא לאהוב ספרי מתח? מאלה שכשאתם קוראים אותם אפשר לחתוך את המתח שבאוויר בסכין הפלסטיק שקיבלתם עם הארוחה במטוס. מה יקרה בעמוד הבא? ואיך תהיה הנחיתה?

חטופה – צ'רלי דונלי חוטף את הקוראים

נוגה - נד באומן

נוגה – אקשן בריטי מתחכם לפי הספר

All articles loaded
No more articles to load